lean materiały

Rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszelkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a przy tym absolutnie niepotrzebnych. lean materiały szkolenia Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zmniejszenie marnowania zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i używanych materiałów. Wdrożenie technik lean management daje szansę uzyskania takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w zakładzie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z obszaru lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania oceny, które działania są niepotrzebne dla firmy.