Co powinno być typowe dla dobrego hotelu? Aby móc taki obiekt ocenić jako godny wizyty trzeba odnaleźć w nim szereg związanych ze sobą komponentów. Korzystny rodzaj usytuowania hotelu to jedna z takich cech. Zależnie