Większość z nas wiąże branżę hotelową z różnorodnymi obiektami, które proponują schronienie. Trzeba jednakże nie zapominać, że pomiędzy typowym hotelem a pensjonatem istnieją spore różnice. Nie można też pomylić schronienia turystycznego z domem wycieczkowym