Rozwój przemysłu spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo