rozwój krakowa Archive

ostatnie lata intensywne dla Krakowa

Pośród wielu województw w Polsce, miasto Kraków wybija się zarówno w obszarze sztuki i rozrywki, ale też na wielu odmiennych obszarach. Zaczyna być miastem otwartym do mieszkania. Zmiany, jakie dotknęły miasto w niedawnych latach

Odkrywcze miasto Kraków

Ostatnich kilka miesięcy było dla stolicy Małopolski mocno rozwojowe. Ponad 25 ważnych inwestycji wydało plon i teraz miasto znajduje się w obszarze najprężniej zmieniających się regionów w Polsce.Choć od razu nie widać licznych inwestycji