Pomimo, że przeciętny wiek człowieka uległ podwyższeniu od okresów naszych babuń i prababek, to zdrowie pod wpływem przemian zachodzących w XXI wieku uległo pogorszeniu. W największym stopniu ogólnym zjawiskiem chorobliwym występującym uniwersalnie są choroby